Source of inspiration is nature: landscapes, flora and fauna. But also man-made machines such as mills and helicopters. If a subject intrigues, further research is done. Hanneke Breuker regularly interviews those involved to discover the underlying stories. Often these stories have political and social aspects. The background stories are not explicitly recognisable as such in the paintings or drawings, but they do appear in the titles and accompanying texts.

Inspiration also comes from the materials and techniques used: painting with oil paint on linen. Laying thin or thick layers of oil paint on top of each other allows for infinite variations.

Hanneke Breuker usually works in series, the style is abstract or naturalistic or variations in between.

The projects combine different disciplines such as photography, video, internet, text and poems.

Hanneke Breuker has been abroad several times as an artist-in-residence.

foto: André Smits - artists in the world  

studio Delftsestraat 25 Rotterdam  2012 - 2016                                        photo: André Smits - artists in the world


Inspiratiebron is met name de natuur: landschappen, flora en fauna. Maar ook door de mens gemaakte machines zoals molens en helikopters. Als een onderwerp intrigeert wordt verder onderzoek gedaan. Regelmatig interviewt Hanneke Breuker betrokkenen om de achterliggende verhalen te ontdekken. Vaak hebben deze verhalen politieke en sociaal-maatschappelijke aspecten. Deze achtergrondverhalen komen niet als zodanig en expliciet herkenbaar in het schilderij of de tekening terug, wél in de titels en in de bijgevoegde teksten. 

Inspiratie komt ook uit de gebruikte materialen en technieken voort: het schilderen met olieverf op linnen. Met het over elkaar leggen van dunne of dikkere lagen olieverf kan oneindig gevarieerd worden. 

Hanneke  Breuker werkt meestal in series, de stijl is abstract of naturalistisch of variaties daartussen.

In de projecten worden verschillende disciplines gecombineerd zoals fotografie, video, internet, teksten en gedichten.

Hanneke Breuker verbleef diverse keren als artist-in-residence in het buitenland.