Hybrid

De eerste twee schilderijen waarin twee werelden gecombineerd worden: de overweldigende natuurkracht van het Aziatische oerwoud met de taaie overlevingsdrang van een pioniersplant zoals Schapenzuring. Doordenkend op migratie en de daaruit voortvloeiende wederzijdse beïnvloeding combineer ik Nederlandse Schapenzuring met het tropische oerwoud in Indonesië. (Bezocht in 1989 en in 2010)
De Schapenzuring schilder ik alla prima. De tropische bladeren ook, met een half transparante olieverf: sapgroen. In een tijdrovende techniek: ik leg 'dijkjes' van verf en creëer zo vorm en licht/donker contrast.